·  TEL. 935 600 510 · EMAIL centre@safasp.net
 · 

Etapes

PROJECTE TAC


La nostra era és digital ens agradi o no. Formar als nostres alumnes pel món laboral implica preparar-los per treballar amb eines digitals, per saber fer-ne un ús responsable i per adaptar-se a un món canviant on el coneixement ha deixat d’estar tancat en llibres per trobar-se dispers i actualitzat a la xarxa. Així, el curs 2009-2010 vam iniciar el repte d’avançar la nostra escola al segle XXI al començar el projecte 1x1, convençuts de que és un canvi sense marxa enrere.

 

A partir del curs 2012-2013 tots els alumnes de l’ESO disposaran d’un netbook propietat de l’alumne per l’ús acadèmic i llibres de text digitals, que substitueixen i economitzen el cost dels llibres de text tradicionals. 

plataforma

La segona gran vessant del projecte és la plataforma virtual GIC que permet la comunicació entre pares, alumnes i professors més enllà de les limitacions de l’horari i l’espai escolar i que permet als pares fer el seguiment complet de l’activitat acadèmica i personal de l’alumne: retards, absències, deures, actitud, exàmens, agenda, notícies , circulars...

Integrat a la plataforma tenim un Entorn Virtual d’aprenentatge amb Moodle, amb grups de treball, activitats interactives, fòrums de participació, bústia de treballs, cartellera del grups, i material creat pel propi professorat del centre i llibres digitals d’editorials comercials…

A més totes les aules de secundària disposen d’ordinador, projector l’ultracurta distancia, Pissarra Digital Interactiva (PDI), armari de seguretat per guardar els netbooks i 2 punts d’accés WIFI per garantir la connectivitat.

 

 

Lògicament, les eines digitals estan integrades amb naturalitat dins del procés d’aprenentatge com a una eina més, on el paper i l’escriptura manual continuen tenint un paper important en el desenvolupament cognitiu dels nostres alumnes. És per aquest motiu que se’ls facilita una carpeta classificadora amb el logotip del centre el mes de setembre per ajudar-los a organitzar el seu material en paper.