·  TEL. 935 600 510 · EMAIL centre@safasp.net
 · 

Etapes

PROJECTE SCIENCE ALIVE


Des del curs 2009-2010 tenim aprovat per la Generalitat de Catalunya el projecte d’innovació AICLE d’ensenyament de contingut de ciències naturals en llengua anglesa i que consta de:

  • SCIENCE I, II i IIIDE 1r a 3r d’ESO,que complementa les hores obligatòries de ciències naturals que es fan en català.
  • 1h quinzenal de laboratory (en anglès) en grups reduïts
  • 1h quinzenal d’speaking (conversa en anglès) en grups reduïts.
  • Una auxiliar de conversa d'Irlanda que ajuda al professor de l’aula durant les classes d’anglès.
  • Intercanvis d'alumnes a Holanda i Polònia a 3r d'ESO en el marc del programa Erasmus +.

Amb aquest programa gairebé dupliquem la quantitat d’hores d’exposició a la llengua anglesa respecte el que marca el currículum.


FRANCÈS

La 2a llengua estrangera del centre és el francès, matèria que cursen tots els alumnes de secundària de 1r a 3r (a 4t és optativa), llevat dels alumnes  que fan reforç.