·  TEL. 935 600 510 · EMAIL centre@safasp.net
 · 

Innovació

Pla estratègic ODISSEA 2020

L'escola del futur, ara.

El curs 2015-16 encetem un Pla estratègic que hem anomenat ODISSEA 2020, i en el que volem aprofundir en la línia de renovació pedagògica iniciada els darrers anys.

Odissea 2020 és un pla que s’ha cuinat a foc lent durant els cursos 2014-15 a partir de les enquestes de satisfacció a pares, alumnes i professors, dels diferents grups de treball de l’escola i de la formació realitzada al propi centre.

Serà un Pla que anirem desplegant progressivament fins l’any 2020 al voltant de tres eixos:

1.- La Renovació Metodològica, que ens permeti incorporar l’aprenentatge de les matemàtiques i la lectoescriptura des de l’exitosa metodologia de les intel·ligències múltiples; la progressiva integració el treball per projectes interdisciplinaris al currículum i l’aprofundiment en l’ús de les tecnologies, el disseny 3D i la programació informàtica i la robòtica.

2.- Aprofundir en la recerca de l’escola multilingüe: Iniciant la segona llengua estrangera (francès) a primària; augmentant progressivament el número d’hores de ciències en anglès, potenciant els intercanvis amb escoles europees a diferents nivells,  augmentant el número d’alumnes que acabin els seus estudis amb un nivell B de llengua anglesa, i incorporant una acadèmia d’idiomes al centre i una auxiliar de conversa nadiva.

3.- Creant un programa d’interioritat: en la recerca i el descobriment del jo interior incloent tècniques de relaxació, respiració, meditació i educació emocional

En resum, una escola del segle XXI, que prepari per assolir les competències necessàries per a un ciutadà del segle XXI.

Per tal d’informar-vos dels progressos del Pla Estratègic enviem un butlletí trimestral. També al llarg del curs demanarem la col·laboració per poder anar avaluant la implementació mitjançant enquestes digitals sobre punts concrets del Pla.