·  TEL. 935 600 510 · EMAIL centre@safasp.net
 · 

Innovació

Mediació escolar

Una aposta per la convivència

La Mediació Escolar és un instrument que promou la Cultura de la Pau i de la no Violència dins dels centres escolars d’Educació Primària i secundària, moltes són les escoles i instituts la utilitzen com a mètode en la Resolució de Conflictes. La mediació és un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre, a la recerca d’una via pacífica per afrontar els conflictes, en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu. Consisteix en un procés voluntari, flexible i participatiu de resolució de  conflictes, en el qual dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador/a, per arribar a un acord satisfactori.

 

Quin tipus de conflictes poden tractar-se en una mediació escolar?

Tots aquells conflictes que sorgeixen entre les persones que formen part de la Comunitat Educativa, sempre i quan no vagin en contra de les normes de convivència del centre.

 

Quin són els mediadors ?

Són alumnes del mateix centre, des de 6è de primària fins a 4t de secundària que han rebut una formació específica sobre el procés de mediació i les característiques que ha de tenir un bon mediador.

 

Com em puc posar en contacte amb la comissió de Mediació?

A cada classe hi ha un alumne mediador que forma part de l’equip, també adreçant-se al tutor, cap d’estudis, equip directiu.

 

El nostre programa de mediació ha estat un referent d’èxit, sortint en publicacions de caire pedagògic com la revista educativa Guix, sent estudiat per l’ICE de la UAB. Actualment des de l’escola els nostre profesors responsables están fent la formació a 12 escoles més d’Espanya de la xarxa corazonista, per a la implantació del mateix programa.